Posts Tagged ‘Bercianos de Aliste’

En de aarde beefde

Posted by: dejister on 27 maart 2011

Rome 15 maart 2009 (2)

Posted by: dejister on 23 april 2009

Rome 15 maart 2009 (1)

Posted by: dejister on 21 april 2009

Semana Santa

Posted by: dejister on 17 april 2009