De Jister

Daar waar de koeien vreedzaam worden samengedreven om gemolken te worden.

OVER DIT BLOG

OVER DIT BLOG

1. Caesarbron werd Jezusverhaal

‘ … en laten we beginnen elkaar lief te hebben, zonder argwaan, alsof wij nieuwe burgers zijn. ‘ (Cass.Dio HR 43.17.4-5)

                                                                                                                               
iul001
    Julius Caesar, Torlonia Museum, Rome

Dit blog is gewijd aan de ontdekking van Francesco Carotta. Conclusie van zijn onderzoek: het verhaal van Jezus Christus is een hervertelling van delen uit het leven van Julius Caesar. De theorie biedt een nieuwe visie op de oorsprong van het Christendom en geeft een logische samenhang van ontwikkelingen die tot nu toe niet goed konden worden geduid. Dit nieuwe paradigma werd aanvankelijk hier te lande zowel geprezen als wel met zeer gemengde gevoelens ontvangen. Inmiddels mag deze nieuwe zienswijze bogen op publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, is er internationaal een groeiende aandacht voor dit verklaringsmodel en verbinden wetenschappers hun naam aan Carotta’s onderzoekingen.

caesar_altes_museum2

                        Julius Caesar, Altes Museum, Berlijn

Kort gezegd komt de theorie op het volgende neer. Wie het Marcusevangelie bestudeert, leest een in oorsprong Romeinse, Latijnse tekst. Niet toevallig heet dit evangelie naar Marcus, naar Marcus Antonius. Het verhaal over de kruisiging van Christus is in oorsprong een relaas over de bijzetting van Caesar, een gebeurtenis waarbij Marcus Antonius een grote rol heeft gespeeld. Van het doorstoken lichaam van Caesar werd een kopie uit was gemaakt, wat aan een tropaeum werd gehangen.

images-11

 

En zonder het te beseffen herdenken we met kerst de geboorte van Caesar’s adoptie-zoon en met Pasen zijn eigen dood, inclusief kus, verraad en verrijzenis. Als wij nu een kerk binnen lopen en de gekruisigde zien, zien we in wezen de voorstelling van Caesar aan het kruis, met de fatale wond in zijn zijde. Caesar werd als Zoon van God vereerd. Zijn cultus is meegenomen door zijn veteranen en werd voortgezet in de veteranenkolonies, met name in voormalig Palestina. Het latere Christendom is de natuurlijke rechtsopvolger van deze cultus. DIVUS IULIUS > SIDUS IULIUM > CHI RHO:

 

21_4cm

 

51CNJHJ6NVL._SY344_BO1,204,203,200_

41

Francesco Carotta op het  Forum Romanum

© Dani Martin

Zie hier zijn laatste bevindingen in 2018.

Francesco Carotta aarzelde aanvankelijk zelf ook over zijn onderzoek:

‘I could not believe that Julius Caesar might have something to do with Jesus Christ, as the one is presented in schools as a warlord and the other one as a barefoot and unarmed prophet. We are not taught about the Clementia Caesaris, and we fade out that Jesus Christ has said: ‘I came not to bring peace, but a sword’. (fragment e-mail van Francesco Carotta, 2015)

                             

2. Verklaringskracht

Eerlijk gezegd moet de ontvanger van de theorie van Carotta wel door een aantal hoepels met vuur, want dit is een totaal andere wijze van benaderen dan de gangbare visies. Toch is de wetenschap niet zelden vooruit geholpen, vaak onder protest van heersende wetenschappelijke opinies, door anders naar de zaken te durven kijken. 

1.

Eerst moet je vatbaar zijn voor het feit dat Caesar wel geleefd heeft en Jezus niet. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Veel boeken, ook van wetenschappers, tonen juist aan dat er een Jezus moet zijn geweest. Met name het feit dat écht bewijs voor een bestaan van Jezus ontbreekt, is een moeilijke hoepel om te nemen teneinde Carotta’s theorie te kunnen doorgronden: wie aan een bestaande Jezus in Galilea vasthoudt en daar redenen voor heeft, zal nooit de kracht van de theorie kunnen aanvaarden. 

2.

Ben je eenmaal wel door deze hoepel gesprongen, dan komt de tweede brandende hindernis. Je zult moeten aanvaarden dat Caesar nog zo slecht niet was als wij willen denken. Gemeten naar nu niet, maar ook gemeten naar de mores van zijn tijd, als we daar de vinger achter kunnen krijgen.  In de loop van de geschiedenis en de herschrijving daarvan is Caesar ook negatief geframed. Hier een aantal quotes die positief over hem zijn:

https://dejister.wordpress.com/over-caesar/

Het ware beeld van Caesar is het resultaat van een ingewikkeld proces. Hele lastige sprong.

3.

Dan komt de derde en zeer moeilijk te nemen hoepel: het beeld wat wij van Jezus hebben, grosso modo, is een mutatie van de oorspronkelijke Caesar en zijn vergoddelijking: Divus Iulius. Spring daar maar eens doorheen. Alsof je azijn moet opdrinken, onder het mom van wijn. Maar goed, je bent hoepel twee gepasseerd.

Als je deze drie hoepels met succes bent doorgekomen, kun je je met recht iemand noemen die de theorie snapt en met de verklaringskracht kan gaan werken. Je zult nog wel eens momenten van twijfel hebben en je afvragen of het allemaal wel waar is, maar dat is bij alles zo.

roman_concrete8
            Julius Caesar met graskrans, reconstructie, F. Carotta

In Spanje is in 2007 een reconstructie gemaakt van de bijzettingsplechtigheid van Caesar op basis van de klassieke bronnen.

10

                                     ‘Caesar’ als ‘wasfiguur’

                                    ‘Caesar’ aan het tropaeum

orefusbakkikos3.png

25

                                     ‘Caesar’ opgebaard

10336074694_b33fd4753e_c
                             Julius Caesar, Vaticaans Museum

3. Carotta’s ontdekking

Tot nu toe is niet bewezen dat er een Jezus heeft bestaan. Er ontbreekt met name archeologisch bewijs. Ondanks dat velen geloof hechten aan een bestaan van Christus, wordt zijn historiciteit door veel wetenschappers betwist. Globaal zijn er twee groepen:

– Jezus heeft niet bestaan, hij is fictief, er zijn ‘hem’ dingen toegedicht;

– Jezus heeft wel bestaan.

Hoe je het ook wendt of keert, er zijn teksten over deze figuur en die komen niet uit de lucht vallen.

Gaan de evangeliën dus toch over een historische persoon? Dat vroeg Carotta zich zo’n dertig jaar geleden af. En hij ontdekte, als taalkundige, dat de teksten oorspronkelijk in het Latijn zijn geschreven, later vertaald in het Grieks. Zeker als een taal wordt vertaald, en zeker ook in die tijd met de primitieve middelen, lag betekenisverschuiving op de loer.

Hiermee, en niet als pragmatische keuze maar als consequentie van logica, kom je ook tegemoet aan beide posities. Een soort prettig bijproduct. Jezus heeft niet bestaan (ja: hij was oorspronkelijk iemand anders) en hij wel heeft bestaan (ja: hij is de oorspronkelijke Caesar).

Ook onderzoekers voor Carotta waren al op het idee gekomen dat er een relatie tussen Latijn en Grieks bestond en dat het Latijn ‘vroeger’ was dan het Grieks qua blijde boodschap. En zo is het verhaal over Jezus een verbastering van de biografie van Caesar, een diëgetische transpositie.

4. Van Latijn naar Grieks

Carotta heeft een synoptische vergelijking gemaakt tussen het Marcusevangelie en de Caesarbronnen, die taalkundig navolgbaar is. Tussen beide tekstgroepen zitten zoveel overeenkomsten dat van toeval geen sprake meer kan zijn. Carotta in zijn boek:

“Detailed examinations of the oldest manuscripts—especially the bilingual Latin/Greek—have shown that with Mark the Greek text in fact is dependent on the Latin. And there is still more: the deviations between the readings in the Greek manuscripts are explained best if they are seen as different versions of translation of the Latin text. Also the fact that the Church Fathers—demonstrably Clement, Irenaeus and Justin—cite the Latin Mark, which they translate ad hoc into Greek, speaks for the priority of the Latin version. Thus, the findings of modern textual research compel us to take the old tradition about Mark seriously: the road leads to Rome.” 

Eerder mocht ik een documentaire maken over Carotta’s werk en heb ook Carotta’s theorie voorgelegd aan een andere taalkundige, Dr. Fotis Kavoukopoulos. Hij is van mening dat er sprake is van een ‘change of paradigm’, die maakt dat we op een totaal andere manier naar het ontstaan van het Christendom moeten kijken. Hier de VPRO- promo. Via deze link is de documentaire HET EVANGELIE VAN CAESAR te bekijken. (uitzending gemist.)[Three versions of the documentary The Gospel of Caesar are available for download here.]

                            Klik op de afbeelding

 

Voice-over The Gospel of Caesar:

‘Hoe heeft de uitvaartplechtigheid van Julius Caesar zich kunnen omvormen tot het latere kruisigingsverhaal over Jezus Christus? Ieder jaar voeren de dorpsbewoners tijdens de paasweek, de Semana Santa, het passiespel met Christus aan het kruis op. Nu wil de Spaanse priester samen met de taalkundige Francesco Carotta scènes uit het onbekende rouwritueel van Caesar naspelen. Een reconstructie op basis van de klassieke teksten, te bouwen rekwisieten en met de spelers uit het dorp.’

05

26

35

Caesar-1

Julius Caesar, Museum van Oudheden, Leiden
                       

                         

5. Ontkenning

In essentie is het Christendom gebaseerd op een concrete Romeinse geschiedenis, die in de tijd ietwat is verschoven, herschreven en geografisch een ander zwaartepunt heeft gekregen maar de boodschap heeft bewaard: naastenliefde, of nog sterker: vijandsliefde. Deze paradigmawissel, de theorie van Carotta, zit nu nog in de fase van ontkenning. En het is maar de vraag wanneer deze nieuwe verklaring kan worden aanvaard. Want het Christendom, los van de persoonlijke geloofsbeleving die ieder is gegund, maakt ook deel uit van het politieke bedrijf en ondersteunt het belang van staten. De cultus schraagt bestaande machten, de status quo. En dat gaat verder, internationaal, dan een laatste zin in de troonrede over een almachtige God. 

Ander probleem voor de aanvaarding van het paradigma is dat de vigerende theologische blikrichting nog veelal uitgaat van historische personen: Jezus Christus, Judas, Maria, Nicodemus, Longinus. Terwijl het in wezen over personages gaat, waarvan het verhaal is herschreven uit een vroegere bron. Diëgetisch getransponeerd.

6. Platte aarde

Wie eenmaal dit perspectief meer verklarend vindt dan, zeg, de gangbare verklaringen, heeft intellectueel de positie van iemand die vindt dat de aarde rond is tegenover de platte-aarde-voorstander. Iedereen die zich van het andere paradigma bedient, rond versus plat, verkeert niet zelden in een onmogelijke positie jegens die ander. Geen argument zal voldoende zijn om elkaar wederzijds te overtuigen. Zoals de ongelovige zelden de gelovige kan overtuigen, en vice versa, zo ook ziet de wetenschapper die de ene verklaring aanhangt, zelden zijn argumenten gedeeld door een collega die meer waarde hecht aan een ander paradigma. De wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn stelt dan ook dat er in fasen geen rationeel debat kan plaatsvinden tussen aanhangers van verschillende paradigmata. En dan loert vaak het ad hominem-monster.

Daarbij verkeert met name ‘de theologie’ in een objectiveringsparadox: zij wil niet onder ogen zien wat zij onder ogen moet zien. Men durft het licht niet aan te doen in een donkere kamer, want dan zien we een olifant die het hele sprookje uitblaast.

Die paradox werkt naar twee kanten: enerzijds hoor je nooit (minus 1) een dominee van de kansel roepen dat er wetenschappelijk geen bewijs is voor de hoofdpersoon van het Christendom maar anderzijds dat de theologie vanaf de preekstoel, op niet-wetenschappelijke gronden, het traditionele paradigma juist in stand houdt en doet alsof de Jezus waarlijk in voormalig Palestina heeft rondgelopen. Punt daarbij is ook dat er net zoveel soorten theologie zijn als theologen en om met Multatuli te spreken: ‘Niemand weet het en zij die het behoren te weten zijn het onderling niet eens.’ (sic)

Trouwens, wie een relatie aantoont tussen het Griekse godendom en dat van de Romeinen, trekt volle zalen en, dames en heren, het is allemaal zo interessant. Studiereizen volop, powerpointpresentaties en witte wijn na afloop. Over de relatie tussen Divus Julius en Jezus wordt gezwegen. 

63766342
    Julius Caesar, Andrea del Sarto, New York

(..) you can imagine, what our research has disclosed — that the Gospel story is a diegetic transposition of the history of the Roman civil war, resulting in the fact that the historical Jesus Christ was Julius Caesar — disturbs a lot of people. For different but concomitant reasons: the faithful because they love their puerile oleographic pictures, the atheist because Caesar simply existed, the mythologists because Caesar was not a myth, the judaists because Caesar was not a Jew, the conservatives because Caesar was a revolutionist, the democrats because Caesar was a dictator, etc. etc.’ (fragment e-mailuitwisseling met Francesco Carotta in oktober 2014)

51Ds9cr7q6L._SS500_
       Fotogravure profiel Tusculum Portret Gaius Julius Caesar

7. Ik ben ok, jij niet

In zijn algemeenheid geldt ook, in my humble opinion, dat ‘de wetenschap’ als het gaat om terreinen van oudheidkunde, theologie, klassieke talen en linguïstiek in wezen konijnenhokken op een rij zijn: men heeft geen oog voor elkaars argumenten en een ieder eet uit zijn eigen kribje. Zo is het werk van Carotta vakmatig goedgekeurd door vakspecialisten, wordt het afgedrukt in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften (o.m archeologie en theologie), werkt hij samen met andere wetenschappers, en toch hebben andere wetenschappers moeite met de wetenschappelijkheid ervan.

8. Linguïstiek

Is linguïstiek een academische discipline? Ik vraag het me af, als ik sommige oudheidkundigen en theologen op deze theorie zie reageren. Heeft men zelf wel kaas gegeten van dit vak? Voor mij, als relatieve buitenstaander, is er zo geen touw aan vast te knopen. Gelden de methoden en argumenten van de taalkunde niet voor de theoloog c.q. de oudheidkundige? Hm… 😦

9. Meer overeenkomsten

De Duitse onderzoeker Arne Eickenberg (Google scholar citations)  heeft een uitgebreide studie verricht over de overeenkomsten tussen wonderen en natuurverschijnselen in de evangelietekst en de beschrijving van natuurverschijnselen ten tijde van de bijzetting van Caesar:

416-hjbrk6l

https://www.facebook.com/DieSechsteStunde

‘A darkness of the sun for many hours, a tremendous earthquake, rent stones, destruction in the temple, a blood-red moon, and the resurrection of the dead… according to the gospels and other Christian sources this enormous cataclysm with supernatural characteristics occurred during the crucifixion of Christ. But no ancient historian ever mentioned this event. Is it all fiction? However, the same phenomena happened a few decades before, when Julius Caesar was murdered at Rome. Were the evangelists copycats? Using a new theory on the origin of the gospels, this analysis delivers proof that the Christian accounts are in fact true history, which was merely rewritten: from Rome to Jerusalem… from Caesar to Christ.’

afb2
Roemruchte lezing (boven) van Carotta in Utrecht. Wetenschappers wilden de lezing niet aanhoren en liepen weg. Let u op de man in het midden: drs. Tommie Hendriks, degene die de theorie van Carotta naar Nederland haalde. Men leze het boek van Tommie Hendriks:

1001004004484429

jan-poster

Een van de redenen waarom ik eerder genoemde documentaire heb gemaakt is uit ongenoegen over het serieus omgaan met argumenten. Anderzijds ook doordat ik inmiddels zeer geboeid ben geraakt door de verklaringskracht van het werk van Carotta.

DSCF0025
     Het onderzoeksteam, Jan en Nanda met speurder Dudok

10. Onderzoeksprogramma?

Als de wetenschap de wetenschap niet meer als wetenschap erkent, ligt barbarij op de loer. (Los van een inhoudelijk, fair debat. Maar ook dat ontbreekt, althans ik heb het niet nog kunnen waarnemen. Debat kan de waarheid dienen.) De barbarij zien we elke dag om ons heen omdat een rationeel kader waarin de geschiedenis node moet worden geduid, ontbreekt. Radicalisme en extremisme laten zich op het schild hijsen in een niet rationeel gedeelde wereld. En daar is ‘de wetenschap’ anno nu debet aan. Het is tijd voor een fundamenteel mondiaal debat over de oorsprongen van het Christendom en andere religies, zoals de Islam. Ziet u het voor zich? Als ons denken en voelen over de wereld waarin wij leven geen rationele basis heeft, als onze religieus-culturele posities zijn gebaseerd op religieuze aannames zonder empirisch fundament blijft de lont in het kruitvat zitten. Maar, menselijk al te menselijk, zijn universiteiten wellicht niet eens in staat om over hun eigen schaduw heen te springen. Ze zijn niet zelden ingebed in institutionele netwerken waarin de maatschappelijke status quo belangrijker is dan het zoeken naar de waarheid. Verbazing: jongens, waar zijn de supplementen van internationale kranten die altijd de meest interessante verhandelingen aan lezers weten voor te schotelen? Het werk van Carotta is monumentaal, en de parallellen zijn uitputtend, tot in de kleinste uithoek van het Christendom. Daar helpt geen lieve moedertje aan.

the-lamentations-of-mary-magdalene-on-the-body-of-christ-1868

      De bewening van Maria-Magdalena, Arnold Böcklin, Basel                                                                                                                                                

11. Transposities

Caesar wordt uiteindelijk na herinterpretatie en herschrijven in een Jood geprojecteerd, Brutus wordt Judas, Maria wordt Maria en Nicomedes wordt Nicodemus. Zij ondergaan allemaal het zelfde lot als Zwarte Piet en de goede Sint, hun betekenis verandert in de tijd, met de tijd mee. Zo is de piëta schatplichtig aan de treurnis van Calpurnia na het verraad en vermoording van haar man: alles valt terug in een historische moederschoot.

      

     Caesargeschiedenis        >            Jezusverhaal

12. Voer voor onderzoekers

Dit blog behelst zoveel mogelijk Caesar passim in beeld te brengen. Overal zijn mogelijk, zowel als het gaat om teksten als ook in de cultuur van verbeelding, resten van Julius Caesar en Divus Julius terug te vinden. Vanuit het verklaringsmodel lijken veel zaken op hun plaats te vallen. Dit blog wil zich geen wetenschappelijke status aanmeten. De hier gepresenteerde beschouwingen kunnen wel aanleiding zijn tot wetenschappelijke onderzoek.  

– work in progress –

Jan van Friesland april 2015

j.vanfriesland@online.nl

24925877

images.jpeg
         DSC07279 Ehrung Caesars auf seiner Kremationstätte im Forum-1.JPG

Forum Romanum, plek waar Caesar is gecremeerd in 44 v Chr.

©Tommie Hendriks

%d bloggers liken dit: