Gepost door: dejister | 4 april 2015

Ontmoet Sint Columba keizer Claudius?

St_Columba_of_Iona_CNA_US_Catholic_News_6_7_13

Sint Columba

Via het proces van diëgetische transpositie, het herschrijven en hergebruiken van teksten die aan eigen tijd, doelgroep, geografie en sociaal-culturele omstandigheden worden aangepast, kan worden verklaard hoe heiligenlevens opdoemen en elementen in zich dragen die uit een andere tijd en context komen en kunnen worden verweven met geschiedenis ter plekke. De theorie van Francesco Carotta, die impliceert dat de cultus van Divus Julius zich heeft omgevormd, tot het (latere) Christendom, is gebaseerd op de aanname van diëgetische transpositie. Het evangelie is herschreven. Wie eenmaal dit verklaringsmodel hanteert, krijgt een heel ander landschap voor ogen. Laten we eens, als kleine werkhypothese op dit eenvoudige blog, een heiligenleven tegen het licht houden. We nemen het leven van Sint Columba, bijgenaamd de ‘kerkduif’. Hij moet zijn geboren op 7 december 521 AD en overleden op 9 juni 597 AD. Deze heilige, die behoorde tot de zogenaamde twaalf apostelen (!) van Ierland, stichtte een grote abdij op het eiland Iona. Het heiligenleven van Sint Columba kent vele verhalen en taferelen, waaronder o.m. het verhaal van de vijf vissen, het stillen van de storm en het veranderen van water in wijn. (Die drie herkennen we ook in het heiligenleven van Jezus en in de eerdere overgeleverde levensbeschrijving van Julius Caesar.)

Ergens is sprake van een zekere Lugud Clodus, hoofdstuk 30:

‘AT another time, when the saint was staying some days in Scotia (Ireland), he saw a cleric mounted on a chariot, and driving pleasantly along the plain of Breg (MaghBregh, in Meath). On asking who the person was, the cleric’s friend made this reply regarding him: ‘This is Lugud Clodus, who is rich, and much respected by the people.’ The saint immediately answered, ‘He does not seem so to me, but a poor wretched creature, who on the day of his death shall have within his own walled enclosure three of his neighbour’s cattle which have strayed on to his property. The best of the strayed cows he shall order to be killed for his own use, and a part of the meat he shall direct to be cooked and served up to him at the very time that he is lying on the same couch with a prostitute, but by the first morsel that he eats shall he be choked and die immediately.’ Now all these things, as we heard from well-informed persons, afterwards happened according to the saint’s prophecy.’ (http://www.ucc.ie/celt/published/T201040/)

Deze korte persoonsbeschrijving van Lugud Clodus vertoont grote overeenkomsten met keizer Claudius die geboren was in Lugdunum (Lyon) op 1 augustus 10 BC en overleed op 13 October 54 AD:

Lugdunum   >  Lugud

Claudius   >   Clodus

Bij Claudius is er sprake van grote rijkdom, zijn vrouw Valeria Messalina wedijverde met een prostituee wie de meeste mannen kon ‘afwerken’ in een nacht en Claudius werd uiteindelijk vergiftigd. Hergebruik en herschrijven van teksten maakt de ratio achter een heiligenleven plausibel. Nadere studie zou verder kunnen aantonen of er meer parallellen traceerbaar zijn, zoals: 

                                                                Ionië (Italia) > Iona

(work in progress)


Categorieën

%d bloggers liken dit: