ft1d5nb0gb_00071

Ahenny, the south cross, Ierland

Heeft iemand zijn muts achtergelaten op dit Ierse kruis?  In het evangelie wordt er niet over dit kledingstuk gerept. Er is niet een goede verklaring voor dit fenomeen. Leidt de weg naar Rome?

8f9cb703da501aa21f91ab4fbfaf3543
                                                    Ahenny, Ierland

De pileus (of pilleus)  is de Romeinse vrijheidsmuts, het vrijheidsysmbool in het oude Rome. De muts is in oorsprong een antiek icoon. Hier een model uit het oude Griekenland:

220px-Man_pilos_Louvre_MNE1330

depositphotos-com

De pileus wordt ook vandaag nog gedragen, zoals hier in Kosovo:

images-14

Tot op de dag van vandaag is de pileus ook nog zichtbaar in de katholieke kerk:

Unknown-3

Ter ere van de moord op Caesar werd door zijn moordenaars de volgende munt geslagen, met in het midden de pileus, als teken van de herwonnen vrijheid:

170px-Eid_Mar

Francesco Carotta stelt dat op deze munt ter ere van de dood van Caesar, de pileus de plaats inneemt van het tropaeum waar de wasfiguur van Caesar aan hing. FrancescoCarotta:

‘This arrangement shows how the portrayal of the Ides of March can become a general symbol of Golgotha. The daggers would be those crucified with him, and the liberty cap of Golgotha itself, with the missing cross in the middle added in the mind’s eye because of its constant presence on the other coins and how it leads one to imagine a view after the deposition from the cross.’ (F. Carotta, Jesus was Caesar, p 95, e.v. )

Deze symboliek heeft, als propgandatechniek van Brutus c.s, een plek verworven in het Christendom en is versmolten met de dood en lijdensgeschiedenis van Caesar, zoals gememoreerd tijdens zijn rouwplechtigheid. Het verraad, de moord en de dood werd de kern van het Christendom.

De pileus was ook verbonden met de cultus van Divus Julius.

Zou op een aantal exemplaren van het Ierse High Cross dit vrijheidsteken, duidelijk verbonden met ‘het kruis’, overgeleverd zijn? Het feit dat het om verschillende vormen gaat, die terugvallen op de bestaande modellen van de pileus, is een indicatie. Ook de suggestie van een los attribuut op het kruis, qua vorm en structuur, wijst in deze richting. We laten een aantal exemplaren, bij wijze van steekproef, de revue passeren.

image3851_med
                                           Ahenny, Kilclispeen, Ierland

Ook het feit dat het hoofddeksel op de kop van het kruis is geplaatst, versterkt het vermoeden dat het om een pileus gaat. Zie hier de symboliek van het tropaeum:

pic70

Plain Cross web
                                                     Kilkieran, Ierland

image4451_med
                                                        Kilkieran, Ierland

image4861_med

189b050e0

faheen-st.kilkieran02

                                                   Kilkieran, Ierland

clonmacnoise02
                                                   Clonmacnoise, Ierland

Paus Sixtus IV met een ‘ruime’ pileus in het bijzijn van geestelijken met een kleinere variant:

sixtus4

irish-high-cross-10732987

                                                      Kilkieran, Ierland

Moment tijdens de eerste reconstructie van het bijzettings-ritueel van Julius Caesar, waarin het vrijheidsteken op een tropaeum wordt gezet. (Madrid/Rascafria 2007):

08-1

‘Lady liberty’, het achttiende eeuwse symbool waarin een vogel uit de kooi werd vrijgelaten, als teken dat de VS de onafhankelijkheid kregen. De vrijheidsmuts werd op een staak gestoken:

1-2

Clinton heeft inmiddels zijn pilleus weer gevonden:

images

Vrijheid als godin van de jeugd die de heldhaftige adelaar voedt; Edward Savage 1800:

Abijah Canfield Liberty in the Form of the Goddess of Youth Giving Support to the Bald Eagle, 1800 now at the Henry Ford Museum and Greenfield Village