VideoLectures79d68761fc05f9eeaef8d97845179220

Te Keulen ontmoeten we Dietrich, de zoon van de theoloog Ethelbert Stauffer. Dietrich Stauffer is een vrolijke man met een open karakter.  Type: theoretisch natuurkundige in een t-shirt. Hij troont ons mee naar zijn belangrijke plek. Want eenmaal op het station moet er een bezoek worden gebracht aan de warme worst-verkoper. Stauffer memoreert de dag van zijn sollicitatie aan de Universiteit van Keulen. Die dag heeft hij hier zijn tanden in de worst gezet en zo is sinds zijn benoeming er een directe relatie tussen deze vleeswaar en deze plek. Alle gasten die hij van het station haalt worden sindsdien ook onderworpen aan deze carnivore causaliteit. We smullen dat het een lieve lust is.

21JkWBsoBuL._AA160_

We komen te spreken over zijn vader die veel onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen het vroege Christendom en de Romeinse godenwereld. Stauffer heeft aangetoond dat de dood van Caesar en de rituele nasleep daarvan, overeenkomsten vertoont met het lijdensverhaal van Jezus Christus. Hoewel Stauffer vasthield aan een levende Jezus, zag hij de dood van Caesar terug in de latere Christelijke traditie. Zoon Stauffer leest in de documentaire een fragment voor uit het werk van zijn vader, waar het gaat over Caesar zijn post mortem:

‘Rouwrituelen bij lijdende en stervende goden zijn er in de klassieke oudheid altijd geweest. Maar hier zijn deze lijdensgevoelens verbonden met de gewelddadige dood… van een mens van vlees en bloed. En deze mens is de moedigste politicus die de oudheid ooit heeft voortgebracht. Het politieke evangelie van zijn vergeving wordt bij het verdriet om zijn lijden en dood… tot een aanklacht en roep om gerechtigheid. Hier is 75 jaar voor de dood van Jezus vooruitgelopen op bepaalde motieven die later een grote betekenis krijgen in de Goede Vrijdag-liturgie van de Roomse mis.’

Hoewel Ethelbert Stauffer vasthield aan een bestaande Jezus van vlees en bloed, moet hij heel dicht bij de verklaringskracht van de theorie van Carotta zijn geweest dat Jezus een hervertelling is van Caesar. Dat hij Brutus een ‘Romeinse Judas’ noemt, dat hij de morele nalatenschap van Caesar en Jezus met elkaar verbindt: er hoefde maar een vonkje te zijn en hij zou het andere paradigma hebben gezien. 

Daniele Crespi, Piëta, 1590 – 1630