Francesco Carotta tijdens een lezing bij Selexys, Broese en Keming te Utrecht.

Francesco Carotta en Arne Eickenberg hebben een nieuw artikel op Carotta’s website geplaatst. (ook hier) Het gaat over  de historische datum van het bijzettingsritueel van Julius Caesar. Tot op heden hebben bijna alle moderne historici aangenomen dat Caesar’s crematie heeft plaatsgehad ten vroegste op 20 maart 44 v.Chr. Echter, klassieke geschiedschrijvers zoals Appianus, Suetonius, Cassius Dio, Nicolaus van Damascus en Plutarchus zongen in koor over de 17e maart als de juiste historische datum. Hoe is het mogelijk dat de klassieke bronnen allen reppen van de 17e maart, terwijl de latere historici andere dateringen aanhouden? De aanname van een latere datum dan de 17e is gebaseerd op een foutieve chronologie van de gebeurtenissen na moord op Caesar, die oorspronkelijk werd gepubliceerd in 1922 door de historici Wilhelm Drumann en Paul Groebe. Drumann ontwikkelde zijn oorspronkelijke chronologie zonder kennis te hebben van de Bios Kaisaros van Nicolaus van Damascus. De Duitse Wikipedia over Caesar maakt gebruik van de meest voorkomende foutieve data: 20 maart. Carotta en Eickenberg stellen vast dat Caesar werd gecremeerd en opgewekt, als Romeinse godheid,  op vrijdag de 17e maart 44 v C, op de Liberalia. Dit gebeurde twee dagen na de idus (15e) van maart, op de derde dag dus. Na een volledige weerlegging van de binnen de wetenschap vigerende dateringen wordt in dit artikel een herdatering van Caesar zijn uitvaartceremonie gepresenteerd ten tijde van de Liberalia, het feest van Liber Pater, een Romeinse god die werd vereenzelvigd met Bacchus (Dionysus).

Hier het artikel in Print
Hier het artikel in het Duits

Francesco Carotta na een lezing bij Selexys, Broese en Keming te Utrecht.