De Jister

Daar waar de koeien vreedzaam worden samengedreven om gemolken te worden.

Dag: 4 februari 2012

1 Post