Gepost door: dejister | 9 augustus 2011

Caesar passim

In de beschrijving van de kruisigingen door vroege kerkvaders zijn passim elementen van het bijzettingsritueel van Caesar waar te nemen. Loopt u weer even mee?

Al eerder is op dit blog is beschreven dat Augustinus lijkt terug te grijpen op Caesar zijn bijzetting als hij spreekt van: ‘Daar is dus het beginpunt geweest van de verering van die naam: men geloofde in Jezus Christus, die gekruisigd was en was verrezen. Daar is dat geloof zijn loop begonnen, met een zo prachtig oplaaiend vuur, dat verscheidende duizenden mensen zich met een wonderbaarlijke voortvarendheid tot de naam van Christus bekeerden.’ (…) (De civitate Dei, pagina xviii,54).

Ignatius spreekt qua kruisiging in zijn brief aan de Efeziërs over een kraan:

‘(…), since you are stones of the Father’s temple, made ready for the building of God the Father, carried up to the heights bij the crane of Jesus Christ (which is the cross), using the Holy Spirit as a rope.'(Ef 9.1-2).

Met name het woord kraan valt op en wordt ook wel vertaald als ‘werktuig’ (o.a. De Apostolische Vaders, Dr. D. Franses O.F.M., Nijmegen, 1941). William R. Schoedel (Ignatius of Antioch, Philadelphia,1985) geeft verschillende verklaringen voor de keuze van het begrip ‘crane’. Zo wordt het begrip ‘crane’ in relatie gebracht met een gnosticistisch ‘kosmisch wiel’ (Schlier), met de herstelwerkzaamheden na een mogelijke aardbeving in Antiochië (Corwin) of met de mast van een schip. Schoedel merkt daarbij op: ‘It is likely that the wood of the crane was enough to associate it with the ‘wood’ of the cross (cf.Gal 3:13)’ (p.67) Werktuig en kruis kunnen dus mogelijkerwijs als ‘van hetzelfde hout’ worden aangezien. Verder zijn er in dit verband tal van andere betekenisoorsprongen te noemen, o.a. ‘de militaire standaard’, ‘een menselijk lichaam met uitgestrekte armen’. (p.66) De these van Carotta evenwel gaat uit van een tropaeum met daaraan de wasfiguur van de vermoorde Caesar, die deel uitmaakte van een ‘mêchanê’. Appianus noemt dit werktuig in zijn beschrijving van de rouwplechtigheid van Caesar. (BC 2147.[612-613]) Met name het gegegeven dat Ignatius zeer expliciet ‘crane’, ‘cross’ en ‘Jesus Christ’ ook als één geheel ziet – ‘Jezus Christus is werktuig en kruis tegelijk’ -zou wellicht een nieuw licht op deze passage kunnen werpen, als mogelijke ‘verwijzing’ naar Caesars’ rouwplechtigheid.

In de derde confessie van ‘Apphianus’ beschrijft Eusebius van Caesarea het volgende: 

‘And the martyr was hung up at a great height, in order that, by this dreadful spectacle, he might strike terror into all those who were looking on, while at the same time they tore his sides and ribs with combs, till he became one mass of swelling all over, and the appearance of his countenance was completely changed, [p. 17.] And for a long time his feet were burning in a sharp fire, so that the flesh of his feet, as it was consumed, dropped like melted wax, and the fire burnt into his very bones like dry reeds.’

Het komt mij voor dat zich hier elementen voordoen, die gelijkenis vertonen met de beschrijving van de crematie van Caesar:

1. ‘hung up at a great height’  2. ‘this dreadful spectacle’ 3. ‘he might strike terror into all those who were looking’ (and maybe rage too) 4. ‘they tore his sides and ribs’ (Cinna? Of de moord op Caesar?)  5. ‘burning in a sharp fire’ 6. ‘melted wax’ 7. ‘burnt into his very bones ‘ 8. ‘dry reeds’ (Suetonius’ virgulta arida, ‘verdorde takken’)

Voer voor de onderzoeker.

Advertenties

Categorieën

%d bloggers liken dit: