Gepost door: dejister | 13 mei 2011

Ik zie een ster

Pieter Brueghel de Jonge – De volkstelling te Bethlehem – in het Palais des Beaux Arts in Rijsel, naar een schilderij van zijn vader Pieter Brueghel de Oude

Astronoom Van der Kruit doet een aantal schattingen omtrent het geboorte- en stervensjaar van Jezus Christus op basis van de NT- teksten. Hij schrijft: ‘De beste schatting is dat Jezus geboren is in het voorjaar  van 5 v. Chr. en stierf op 3 april 33.  Jezus was omstreeks zijn 37 e  verjaardag toen Hij werd gekruisigd.’ Van der Kruit maakt zijn schattingen op basis van tekstfragmenten en het astronomisch terugrekenen van posities van sterren c.q. planeten. Hoewel hij aanneemt dat niet alle tekstgedeelten waarop hij zijn schattingen baseert een directe weergave van de werkelijkheid zijn, hij sluit immers niet uit dat bijvoorbeeld het verhaal van de ster van Bethlehem fictie zou kunnen zijn, maakt hij bij zijn schattingen niet duidelijk waar precies de grenzen van fictie en non-fictie lopen in de bronnen waar hij zijn momentopnames qua heelal mee verbindt. Daarbij komt dat het verhaal van de ster van Bethlehem immers alleen wordt beschreven in Mattheus, de andere evangeliën zwijgen. Een niet zelden aangedragen argument voor het waarheidsgehalte van de evangelie-teksten is de veronderstelling dat bepaalde passages aan waarheidswaarde toenemen als ze in alle vier evangeliën voorkomen. Van der Kruit evenwel twijfelt niet en neemt het soloparagraafje in Matteüs voor ‘granted’ en komt zo tot zijn schattingen als het gaat om ‘kandidaten’ voor de ster van Bethlehem. Evenmin betrekt de hooggeleerde het ontbreken van enig bewijs voor de historiciteit van Jesus Christus in zijn beschouwing. Immers, een zeer gerede en breed gedragen wetenschappelijke twijfel op basis van tekstanalyse en archeologische data omtrent de ware hartenklop van Jezus Christus, bepaalt geruime tijd de wetenschappelijke discours. Het valt het heelal allemaal niet te verwijten, de planeten doen hun natuurlijke best. De Duitse onderzoeker Arne Eickenberg (Google scholar citations) komt binnenkort met een uitgebreide studie op basis van de theorie van Francesco Carotta dat de Jezus-teksten oorspronkelijk uit de Caesarbronnen stammen. Eickenberg legt daarmee een relatie tussen de beschrijving van natuurverschijnselen ten tijde van Caesars uitvaartplechtigheid en de teksten uit het Nieuwe Testament over de dood van Jezus. Het proces van diëgetische transpositie heeft de beschreven gebeurtenissen ten tijde van Caesar verplaatst in tijd en geografie naar de Caesareae e.o. 

Advertenties

Categorieën

%d bloggers liken dit: