Gepost door: dejister | 27 november 2010

De adelaar van Jezus

De adelaar was het symbool van het Romeinse legioen en derhalve van militaire macht. Julius Caesar persoonlijk zegende de adelaar van elk legioen. Wie de ontwikkeling van het christendom wil verklaren vanuit een overwegend Romeinse oorsprong, zoals op dit blog, ziet allerlei symbolen ‘terug’ in de  Rooms katholieke traditie. Zo zien we de Romeinse adelaar in menig katholieke kerk, vaak als lessenaar om het evangelie te verkondigen: evangelium als de boodschap van de overwinning. En de soldaten staan in formatie als de teksten worden voorgelezen, zoals kerkgangers ook nog doen.

Op zich is het natuurlijk van de zotte: dat een zo’n sterk symbool als dat van de Romeinse adelaar zou worden geduld door volgelingen die juist ten opzichte van Rome een tegenbeweging in gang wilden zetten. Alsof de VVD-ers de tomaat van de SP op hun affiche zouden dulden of vegetariërs een muts van Unox op hun hoofd.  Die zogenaamde tegenstelling tussen vroeg Christendom en Rome is er naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet geweest omdat de oorspronkelijke cultus van Divus Julius de oorsprong was van het Christendom. Dat maakt dat de adelaar zo’n prominente plaats inneemt naast alle andere symboliek die uit de fundgrube van het oude Rome komt: het latijn, de kledij, de titelatuur, de attributen bij de ceremonies, de rituelen.  Om nog maar niet te spreken van de andere dierensymbolen waaronder de draak (of krokodil) van de militaire Sint Joris of het ‘militaire’ haantje op den toren. En ook de dierensymbolen uit de kerststal zijn oorspronkelijk puur romeins. Wordt vervolgd.


Categorieën

%d bloggers liken dit: