We vragen ons af of de oorspronkelijke draaiing van het tropaeum zich voortzet in de latere christelijke beeldtraditie. In eerdere blogs is hier al op gewezen. Hier nog een mogelijke suggestie van een draaiing die ik contextloos de revue laat passeren, los van auteur, locatie en tijdsgewricht. Het gaat om de figuren onder aan het kruis, soms een man, soms een vrouw, waarvan de laatste niet zelden wordt aangeduid als Maria Magdalena.  Zou dit verwijzen naar de rol van Fulvia die betrokken was, zo niet de leiding gaf, bij de rotatie van het tropaeum? Zij immers was de regisseur van Caesar zijn bijzetting? In de evangelietekst komt niet expliciet naar voren dat iemand het kruis omarmt of aanraakt. Dus moet die beeldtraditie ergens anders vandaan komen. Want kijk eens naar die handen en armen. Bij Carotta zien we al dat op een vroeg amulet een of twee personen de onderkant van het kruis aanraken. Loopt u even mee en let u op de handjes

2

Crucifixion, EHCOX!|!PECT!||!O!|!C (“Jesus Christ”), Rome, Nott Collection: gem. 4th century.

fig 1

tropeumrot

fig 2

In latere tradities is de handmatige aanraking c.q. draaiing van het kruis vaak zichtbaar. We laten een steekproef de revue passeren.  

fig 3

 

fig 4

fig 5

fig 6

fig 7

fig 8

fig 9

fig 10

 

fig 11

fig 12

fig13

fig 14

fig 15

fig 16

fig 17

fig 18

fig 19


fig 20

fig 21

 

fig 22

fig 23

fig 24

fig25

fig 26

fig 26a

fig 27

fig28fig 29

fig 30

Zie ook: http://divusjulius.wordpress.com/goc/