We vragen ons af of de oorspronkelijke draaiing van het tropaeum zich voortzet in de latere christelijke beeldtraditie. In eerdere blogs is hier al op gewezen. Hier nog een mogelijke suggestie van een draaiing die ik contextloos de revue laat passeren, los van auteur, locatie en tijdsgewricht. Het gaat om de figuren onder aan het kruis, soms een man, soms een vrouw, waarvan de laatste niet zelden wordt aangeduid als Maria Magdalena.  Zou dit verwijzen naar de rol van Fulvia die betrokken was, zo niet de leiding gaf, bij de rotatie van het tropaeum? Zij immers was de regisseur van Caesar zijn bijzetting? In de evangelietekst komt niet expliciet naar voren dat iemand het kruis omarmt of aanraakt. Dus moet die beeldtraditie ergens anders vandaan komen. Want kijk eens naar die handen en armen. Bij Carotta zien we al dat op een vroeg amulet een of twee personen de onderkant van het kruis aanraken. Loopt u even mee en let u op de handjes

2

Crucifixion, EHCOX!|!PECT!||!O!|!C (“Jesus Christ”), Rome, Nott Collection: gem. 4th century.

tropeumrot

In latere tradities is de handmatige aanraking c.q. draaiing van het kruis vaak zichtbaar. We laten een steekproef de revue passeren.  Zie ook: http://divusjulius.wordpress.com/goc/