In andere bijdragen op dit blog heb ik aangegeven dat de christelijke iconografie, zoals Francesco Carotta al eerder postuleerde, systematisch de echo is van de gebeurtenissen rondom Caesar zijn dood en bijzetting. Als werkhypothese zou dit interessant kunnen zijn voor kunsthistorici en oudheidkundigen, hoewel men anderen niet tot hun eigen geluk kan dwingen. Suetonius beschrijft de tumultueuze gebeurtenissen rondom de moord van Caesar en we treffen daar deze passage aan: 

‘…daar verschenen plotseling twee onbekenden, met zwaarden omgord en twee werpspiezen in de hand, en staken met wasfakkels de lijkbaar aan.’ (Suet.Jul.84) 

Ook in het evangelie resoneert deze tekst bij de arrestatie van Christus: 

‘Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns…’ (Joh. 18:4) (Carotta 74, 75). 

Er is sprake van wapens én fakkels in beide scènes bij zowel Caesar als Jezus. Nu kun je gaan schuddebuiken over deze transformatie van betekenis van Caesarbron naar Jezusverhaal, maar als er sprake is van een patroon en  beide ‘datasets’ veel dezelfde elementen bevatten, wordt het voor een wetenschapper interessant zou je verwachten. Op zich genomen is dit geen bewijs, maar het draagt wel bij aan de verklaringskracht van de theorie.

Bij de beschrijving van de nasleep van het verraad van Caesar zijn het met nadruk twee, een onbekend duo, die de fakkels dragen. In de iconografie zien we bij de arrestatie van Christus vaak duo quidam en die twee fakkels terug, soms met lantaarns, ook in de context waarin niet goed duidelijk is wie de fakkel draagt. Onbekend dus. Natuurlijk zijn er ook afwijkingen, soms is er maar één fakkel, maar het patroon zet zich door. Ik presenteer ze zonder context, periode en auteur. Een steekproefje.