Jawel, hij loopt op blote voeten en wordt in de kunstgeschiedenis vaak halfnaakt afgebeeld. Het betreft hier Johannes de Doper. Volgens de heersende religieuze communis opinio zou de Doper een Joods profeet zijn geweest. Je kunt er over twisten, als je daar trek in hebt, of Michelangelo hier een jood heeft afgebeeld: ik houd het op een Romein. Het schilderij valt in twee themata uiteen: de persoon en zijn arm, een rechter arm. Die arm schijnt belangrijk te zijn bij veel afbeeldingen van Johannes de Doper, omdat hij met die arm Jezus zou hebben gedoopt. En omdat hij de messias aanwees met dit lichaamsdeel. Een soort heilige arm. De goede arm wringt zich in heel veel bochten, soms ook van links,  op zijn reis door de kunstgeschiedenis. Even een vogelvluchtje door de kunstgeschiedenis, kris kras…

Hoe het ook zij, op een of andere manier is de arm altijd dwingend aanwezig in het beeld. Francesco Carotta, die geen deel uitmaakt van de eerder genoemde communis opinio, stelt dat de teksten over Johannes de Doper oorspronkelijk de geschiedenis van Pompeius de Grote verhalen. Het bekende standbeeld van Pompeius, met de uitgestrekte rechter arm, zou dan de oorsprong zijn van de beeldtraditie van Johannes de Doper:Julius Caesar werd vermoord aan de voet van het standbeeld van Pompeius.