In zijn zeer lezenswaardige biografie schildert Stefan Rebenich het bewogen leven van Theodor Mommsen (1817-1902) , de grote klassiek historicus van Duitsland. Nobelprijswinaar Mommsen, die naast journalist op latere leeftijd ook nog politicus werd, was een wetenschappelijke lange afstandloper met meer dan 1500 titels op zijn naam. Zijn werklust en uithoudingsvermogen waren alom geroemd. Hij zit vaak tot diep in de nacht te werken en wist ook nog tijd te vinden een kinderschare van zestien in getal te verwekken en, zeker zo tijdrovend,  vader daarvan te zijn. De werkkamer is tot de nok volgepropt met boeken en geleende manuscripten. Daar zit hij, lezend, schrijvend, bijziend en met een brilletje op, en ja hoor, hij moet midden in de nacht net dat ene boek van de bovenste plank hebben. En dan ontstaat er een Mister Bean-situatie avant la lettre: hij zet de ladder tegen de boekenwand, en zoekt met een kaars in de hand het boek. Voor de  afloop van de scène hoeft er alleen nog maar bij te worden vermeld dat hij lang en dun haar heeft. Laddertje, stommelen, bijziend. Meerdere keren vliegt inderdaad zijn haardos in brand en krijgt hij brandwonden in zijn gezicht. En, het gaat hier immers om een doorzetter,  het kan natuurlijk niet uitblijven. Op 12 juli 1880 is het eindelijk zover: de werkkamer zelf is nu aan de beurt en de vlammen, zolang immers al door dit gestuntel getergd, verteren met het grootste plezier de kostbare boeken en codices. Om daarna al te hongerig een weg te vinden naar de andere vertrekken van Huize Mommsen. Kinderen worden in allerijl wakker geschud en Mommsen wil al rennend én de kinderen én de vele boeken en manuscripten uit de brand zien te redden. De kroost wordt ondergebracht bij de buren, maar hijzelf moet uiteindelijk worden tegengehouden om niet om te komen in het inferno van zijn eigen brandende bibliotheek. Politieke tegenstanders beschuldigen hem later van brandstichting, hoogleraren uit andere landen houden een inzameling om een nieuwe bibliotheek op te kunnen bouwen.  En vandaag de dag, aldus Rebenich, zijn nog altijd de verkoolde randen op manuscripten te vinden die Mommsen ooit thuis mocht hebben en gered zijn uit de brand.

Stefan Rebenich: Theodor Mommsen, Eine Biografie, 2002.