De Jister

Daar waar de koeien vreedzaam worden samengedreven om gemolken te worden.

Dag: 6 juni 2010

1 Post