Unknown

Foto UN/AC Marco Hafsté

Ik sta voor zijn deur en druk op de bel. Tommie Hendriks, de vertaler van het boek Was Jezus Caesar? en de man die mij op het spoor heeft gebracht van Francesco Carotta en niet ophield mij te overtuigen een documentaire te maken over Carotta’s theorie, komt de trap aflopen. Ik zie hem als een schim in het waterige matglas. Vijf jaar nu is hij bezig met een boek over de nasleep van de moord op Caesar: de drie dagen van zijn bijzetting. Caesar zijn lichaam heeft als een wasfiguur aan een tropaeum gehangen, zichtbaar voor het hele volk.  Ik mag het laatste hoofdstuk inzien van zijn manuscript, Rouw en Razernij om Caesar. Hij leest de tekst voor, terwijl we naar het scherm staren waarop de beeltenis uit het British Museum zichtbaar is.

‘Van rechts naar links wordt opeenvolgend het passieverhaal van Divus Iulius verteld. Helemaal rechts richt Cassius Longinus zijn dolk op de hartstreek. Ook de verwonding van het rechteroog van Divus Iulius heeft hij op zijn geweten. (…) Naast de God staat, gekleed in een Romeinse toga, Marcus Antonius, in de kracht van zijn leven. Antonius is, gezien zijn handgebaar, bezig met een vurige lofrede, waarmee hij de eerste steen legt van de tempel, die men voor Divus Iulius zou bouwen. (…) De figuur helemaal links is Decimus Brutus, de grootste verrader van allemaal. Aan zijn voeten ligt het bloedgeld, waarmee hij het volk van Rome probeerde om te kopen…’

De elementen in dit paneeltje, dat volgens de gangbare verklaring de kruisiging van Jezus voorstelt, kunnen óók worden verklaard met de bijzetting van Caesar, zoals beschreven in de bronnen. Caesargeschiedenis werd Jezusverhaal?