Tja, we hebben hier voor de HD- lens één van de oudste afbeeldingen van de kruisiging van Christus. Dr. Entwistle kijkt met de klassieke bril naar dit ivoren paneeltje. Ik stel vragen vanuit een andere manier van kijken naar deze crucifix. Hier hangt namelijk niet Christus, neen er is veel voor te zeggen dat dit een afbeelding is van de wasfiguur van Caesar, ‘de Ktistes’, de aardse en hemelse heerser die door zijn veteranen en hun kinderen en hun klein-, achter-, nog meer  klein-& en achter- en nog meer achter- & kleinkinderen werd vereerd in de Caesarea. Generatie op generatie. Zijn verering en lijdensgeschiedenis werd tot kern van het latere Christendom, heel snel verspreid in gans het Romeinse rijk.

                      The Gospel of Caesar-discovering the historical Christ

Dat verklaart ook waarom de Christus de zwaartekracht tart, zijn armen niet doorhangen en waarom hij geen spijkers in zijn voeten heeft.  Elk normaal mens van vlees en bloed zou gaan doorhangen, maar nee hoor,  de dode Christus hangt op deze vroege afbeelding als een volleerde turner in de ringen. Newton zou zich omdraaien in zijn graf. En Christus heeft geen baard en ga zo maar door…

Ik:

‘The artist is accurately depicting gravitation but can you explain, why Jesus looks more like a puppet on a string?’

Hij:

‘No!’

Ik:

‘And the Lord has no nails in his feet…’

Hij:

‘No. That again is not… uhm…that is not that unusual…at this period in the development of early Christian art.’

Het is dus niet abnormaal dat bij een vroege kruisiging de Christus geen nagels in de voeten heeft, dat komt volgens Entwistle meer voor. Maar is dat een verklaring voor dit verschijnsel?  Entwistle zit op de lijn dat er eerst in het af te beelden lijdensverhaal van Christus inconsistenties zaten die later, in de overlevering, recht zijn gebreid. Maar misschien hebben er wel vanaf het begin geen spijkers in de vroege afbeelding gezeten omdat een wasfiguur juist licht is. Dan heb je aan twee spijkers aan de armen genoeg. Ook logisch toch?