De Jister

Daar waar de koeien vreedzaam worden samengedreven om gemolken te worden.

Dag: 1 februari 2010

1 Post