49

Bij de voorbereiding van mijn documentaire The Gospel of Caesar, discovering the historical Christ,  ben ik gestoten op een interessant fenomeen waar ik verder  journalistiek onderzoek naar doe. Wat opvalt is dat de linguïstiek niet serieus wordt genomen door theologen als het gaat om de theorie van Francesco Carotta. Nadat ik omstandig per e-mail aan een Utrechtse hoogleraar theologie had uitgelegd wat de theorie van Carotta inhoudt en dat zijn werk als wetenschappelijk artikel is verschenen (en wordt ondersteund door een serieus te nemen mede – taalkundige ) weet de hooggeleerde theoloog mij binnen een half uur van een electrificerend antwoord te voorzien:

Zeer geachte heer Van Friesland,

 van de denkbeelden van Francesco Carotta over de relatie tussen Caesar en Jezus ben ik een klein beetje op de hoogte, en op basis van die kennis vermoed ik dat zijn denkbeelden de toets der wetenschappelijke kritiek niet kunnen doorstaan. (….)’

Soortgelijke reacties van theologen, niet zelden op een toon van woede of ontzetting, namen dezelfde afslag naar mijn elektronische adres. (Een enkeling stond mij qua dichte deur wel te woord en, nadat hij aanwezig was bij de persvertoning,  heeft bewerkstelligd dat via studentenvereniging Ars Notoria te Amsterdam een avond werd belegd waar de film kon worden gepresenteerd aan studenten en belangstellenden. Na afloop discussie en wijn.) Het Nederlands Bijbelgenootschap kwam,  nog voor de persvertoning,  met een zeer ongebruikelijke persverklaring om afstand te nemen van het werk van Carotta omdat ‘de spelregels van de wetenschap met voeten worden getreden.’  En dat terwijl een wetenschapper, een taalkundige, een linguïst, iemand die gepromoveerd is aan de Sorbonne en die bij uitstek thuis is in het oud-Gieks, óók omdat hij Griek is, juist stelt dat het hier gaat om een wetenschappelijk onderbouwde theorie. Deze linguïst stelt in mijn film dat er sprake is van:

‘a paradigm shift in the history of religion. As a person of science, as a linguist, I had to have some established thoughts on religion, too as well as on every other science of the Humanities. I had to discard some of those ideas after reading this book.’ Foreword Fotis A. Kavoukopoulos Ph. D.

Nu gaat het hier, ook vanuit journalistiek oogpunt, om een zeer interessant verschijnsel. Er worden tussen de theologie en de linguïstiek klaarblijkelijk geen argumenten gewisseld, want de theologie verklaart gewoon een tak van wetenschap (ook nog een hulpwetenschap) als niet-wetenschappelijk. Wordt vervolgd.

http://www.vanfrieslandfilm.nl