De Jister

Daar waar de koeien vreedzaam worden samengedreven om gemolken te worden.

Dag: 22 januari 2010

1 Post