Voor een journalist heeft een dichte deur iets tegenstrijdigs. Enerzijds wil hij beroepshalve graag doordringen tot de ruimte waar de dichte deur hem van weerhoudt, anderzijds geeft het feit dat die deur juist dicht is, een extra geladenheid aan de journalistieke zoektocht. Er zal zich achter die deur dus iets bevinden wat klaarblijkelijk niet het daglicht of de voorpagina kan verdragen.
‘Hm…’ Daar zullen we meer van horen.
Een groter gevoel van tegenstrijdigheid is in dit verband de overtreffende trap van een dichte deur: de dichtgeslagen deur. Niets is zo pijnlijk en inspirerend tegelijk in de branche van het journaille. Een intens moment in het vak dat het doorgaans lage salaris compenseert. Bij een dichtgeslagen deur komt het er voor beide partijen op aan, zowel voor de journalist als de tegenpartij. Aan beide zijden immers heerst een kennisbelang, wat niet kan worden gedeeld. Het is een niet te onderschatten markering in een journalistieke zoektocht.
Niet zelden heeft zich, voordat een deur wordt dichtgeslagen, al een voorgeschiedenis afgespeeld tussen de journalist en het individu of groep achter de deur. Daarin ligt ook vaak de reden dat de deur niet normaal dicht gaat, zoals bij een willekeurige collectant voor een goed bedoeld doel,  maar dat er een enorme krachtsinspanning aan te pas komt. Ramen die trillen, hengsels die springen. Vaak is er al een briefwisseling geweest of een serie telefoongesprekken (in het gooien van de hoorn op de spreekwoordelijke haak kiemt al vaak het latere, zwaardere werk ) of is de klik van het slot het voorlopig eindresultaat van een achtervolging, waarbij zowel journalist als achtervolgde beide zwaar hijgend tegen de gewraakte deur vallen. Bam. Dicht. Op slot. Maar de kloeke journalist put er zijn kracht uit om verder te gaan,  en de eigenaar van de deur weet dat de waarheid al door kieren en sleutelgat piept. Een dichte deur leidt altijd tot een artikel.

deur 002
(klik in de foto voor een vergroting)

(wordt zeker vervolgd)