De Jister

Daar waar de koeien vreedzaam worden samengedreven om gemolken te worden.

Dag: 4 juli 2009

1 Post