De Jister

Daar waar de koeien vreedzaam worden samengedreven om gemolken te worden.

Dag: 25 november 2008

1 Post